start!

Je taalvaardigheid is de basis voor studiesucces:
professionele e-learning Nederlands, met helpdesk


effectief – én betaalbaar – werken aan je taalvaardigheid Nederlands voor vmbo, mbo, havo en vwo

De taaltoets op deze site geeft je in ongeveer 20 minuten veel informatie over taaltoetsen zoals die vaak bij de start van hbo-opleidingen worden gebruikt. Met zulke toetsen controleren opleidingen of je taalvaardigheid voldoende is voor de start. Je krijgt door deze ‘demo-toets’ een indruk van die eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

Je kunt aan je taalvaardigheid eigentijds en efficiënt werken door middel van e-learning – met zo nodig snel deskundige ondersteuning via de helpdesk.

Ronald Zwiers, leraar Nederlands:

Als docent hbo moest ik constateren dat bij beginnende studenten vaak veel ontbrak aan de belangrijke basisvaardigheden voor taal. Dat was voor mij reden om voor Nederlands een passend traject e-learning te ontwikkelen. Het is een eigen initiatief zonder subsidie of sponsoring – en zonder winstdoel. Het tarief voor leerlingen en studenten is een éénmalige bijdrage in de onkosten.

info e-learning

Leerlingen voortgezet onderwijs vinden meer informatie op deze site.

Een overzicht e-learning voor andere doelgroepen is te vinden op Nederlands-online.nl.

Heb je vragen of opmerkingen? Kijk voor vragen eerst even bij FAQ. Gebruik voor andere vragen vrijblijvend het contactformulier.

contact

voorbehouden:

Wij bieden onderwijs voor de belangrijke basis van algemene taalvaardigheid.

–   Specifieke training voor de eindexamens is daarbij niet inbegrepen.

Naar onze ervaring wordt voor training voor de examens in het voortgezet onderwijs al veel geoefend (waardoor de algemene taalvaardigheid soms in het gedrang komt).

–   Wij kunnen geen specifieke ondersteuning voor Nederlands als tweede taal aanbieden.

* zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008). De niveau-aanduiding omvat luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Een schriftelijke toets richt zich logischerwijs vooral op de schriftelijke vaardigheden.

Laatst bijgewerkt op: 28-10-’23

©  2020 Ronald Zwiers