FAQ

Welk niveau kun je met het volledige pakket e-learning bereiken?

Omdat vaak wordt verwezen naar de niveaus zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008):
Voor mbo 4 en havo is het streefniveau officieel 3F, voor vwo 4F.
Voor dit onderwijspakket is het streefniveau 4F.

De starttoetsen voor hbo-opleidingen bevatten de belangrijkste onderdelen van de basisvaardigheden voor taal op niveau 3F. Niveau 3F omvat luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Een schriftelijke toets richt zich logischerwijs vooral op de schriftelijke vaardigheden (met name de schrijfvaardigheid en grammaticale kennis).

Het verschil tussen 3F en 4F is daarbij grotendeels dat bij dezelfde leerstof de normering voor niveau 4F strenger is dan bij 3F.

Hoeveel tijd kost het om het hele pakket met succes door te werken?

Dat hangt uiteraard sterk af van jouw startniveau en van jouw tempo.

Om een schatting te maken vanaf het ‘gemiddelde’ startniveau, met gemiddeld tempo:

8 weken, 5 dagen per week, 1,5 uur per dag: 60 uur,

6 weken, 5 dagen per week, 2 uur per dag: 60 uur,

of als je per week en per dag nog meer tijd hebt:
4 weken, 6 dagen per week, 2,5 uur per dag:  60 uur.

Wij denken dat een variatie van benodigde tijd van 50 tot 70 uur reëel is. Als je minder dan 15 fouten hebt gemaakt in de taaltoets, zal dat waarschijnlijk dicht bij de 50 uur liggen en als je meer dan 20 fouten hebt gemaakt, kan dat dicht bij de 70 uur liggen.

Wat is er nog meer dan de ‘basisvaardigheden’ in deze e-learning?

Training luister- en spreekvaardigheid kunnen wij niet via e-learning aanbieden. Ook vergroting van je woordenschat is heel belangrijk, maar daar zul je zelf buiten de schoolopleiding aan moeten werken. Dat kun je vooral doen door veel te lezen: kranten, tijdschriften, boeken, informatieve teksten op internet enzovoort.

Wat is er nog meer van belang voor een vervolgopleiding?

Het leren plannen van je studie is van groot belang. Je was misschien gewend aan ‘hapklare brokken’ huiswerk, maar bij veel opleidingen zul je zelf taken over de beschikbare tijd moeten verdelen, om niet vlak voor toetsen of voor de inleverdatum van verslagen en werkstukken in problemen te komen. Je zult daar direct na de start van een nieuwe opleiding aan moeten beginnen. Misschien is het inschatten van de benodigde tijd voor de voorbereiding op een toets of het maken van een verslag of werkstuk in het begin moeilijk, maar al doende leer je dat beter!