auteur

De auteur-ontwikkelaar, Ronald Zwiers, leraar Nederlands, heeft een eerstegraads (de hoogste) onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal en letterkunde (Universiteit van Amsterdam). Hij heeft vele jaren ervaring als ontwikkelaar en docent van cursussen en modules Nederlands als eerste en tweede taal aan een pabo in Rotterdam, mede in een veeljarig landelijk samenwerkingsverband. Hij heeft geparticipeerd in projecten van Cito en Universiteit van Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling en afname van taalassessments.

Begin jaren ’90 startte hij (na een opleiding ‘informatica’ / ICT) met eigen courseware als onderdeel van het onderwijsaanbod.

Hij heeft zomercursussen ontwikkeld voor aankomende studenten pabo en die gedurende acht jaar georganiseerd (en daarin lesgegeven). Extra ondersteuning via internet bleek daarbij voor veel studenten een zeer welkom extra hulpmiddel.

Hij heeft in landelijke dagbladen en vakliteratuur onder andere gepubliceerd over de inadequate opzet van en onbillijkheden in de (vele jaren verplichte) landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo en daarnaast over taalbeleid voor de pabo.

Hij heeft taaltoetsen ontwikkeld voor diverse hbo-opleidingen en voor de nascholing van leraren basisonderwijs. Daarnaast heeft hij gewerkt aan deskundigheidsbevordering taalvaardigheid voor vakdocenten hbo.

Van 2011 tot 2014 was hij lid van het oprichtingsbestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (een initiatief van docenten in het hoger onderwijs, financieel gesteund door o.a. de Nederlandse Taalunie, de officiƫle instelling voor taal van de Nederlandse en Vlaamse overheid).

Van 2007 tot 2013 was hij achtereenvolgens lid en voorzitter van een examencommissie van een pabo.

Zijn jarenlange ervaring met de problematiek van de aansluiting van (onder andere) mbo en havo met de pabo, was voor hem reden om voor taal / Nederlands een passend uitgebreid traject e-learning te ontwikkelen en dat voor hen zonder winstoogmerk aan te bieden.