start!

 professionele e-learning Nederlands, met begeleiding
Merk eens hoe leren ook best leuk kan zijn!

Is taalvaardigheid Nederlands niet je sterkste kant en wil je daaraan werken?

Of moet je je voor een (vervolg)opleiding voorbereiden op een taaltoets?

De taaltoets op deze site geeft je in ongeveer 20 minuten veel informatie over taaltoetsen zoals die vaak bij de start van hbo-opleidingen worden gebruikt. Je krijgt daarbij een indruk van die eisen, de wijze van toetsen én van jouw kennis en vaardigheden.

Je kunt aan je taalvaardigheid eigentijds en efficiënt werken door middel van professionele e-learning – met zo nodig snelle en deskundige ondersteuning via de helpdesk.

Wij ontvangen reacties en zien scores waaruit blijkt, dat door het volgen van de aangegeven studieroutes deelnemers binnen afzienbare tijd van ‘niveau 1F’ * (streefniveau eind basisonderwijs) naar ‘niveau 3F’ (eind havo) (en ook hoger) kunnen komen.

Leerlingen voortgezet onderwijs vinden meer informatie op deze site, maar ook anderen die hun taalvaardigheid willen bijspijkeren naar (minimaal) niveau eind havo.

Een overzicht e-learning voor andere doelgroepen is te vinden op Nederlands-online.nl.

Heb je vragen of opmerkingen? Kijk voor vragen eerst even bij FAQ. Gebruik anders het contactformulier. Wij zullen in principe binnen 12 uur reageren.

De ontwikkeling van onze e-learning heeft veel tijd gekost. Het onderhoud (updates en aanpassingen) blijft tijd kosten. De service via de helpdesk vereist brede beschikbaarheid en kost natuurlijk ook tijd. Bovendien zijn er diverse terugkerende onkosten. Het tarief voor leerlingen en studenten is alleen een bijdrage in de diverse onkosten.

voorbehouden:

Wij bieden onderwijs voor de belangrijke basis van algemene taalvaardigheid.

–   Specifieke training voor de eindexamens vmbo, mbo en havo is daarbij niet inbegrepen.

Naar onze ervaring wordt voor training voor de examens in het voortgezet onderwijs al veel geoefend (helaas vaak ten koste van de algemene taalvaardigheid).

–   Wij kunnen geen specifieke ondersteuning voor Nederlands als tweede taal aanbieden.

* zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2009). De niveau-aanduiding omvat luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Een schriftelijke toets richt zich logischerwijs vooral op de schriftelijke vaardigheden (met name de schrijfvaardigheid en grammaticale kennis), onze e-learning richt zich ook vooral daarop.

Laatst bijgewerkt op: 22-11-’20

©  2020 Ronald Zwiers